MY

Zajmujemy się tym co ważne, pomagamy tam gdzie nie pomaga nikt, wspieramy to co jest wsparcia warte. Budujemy wspólną przyszłość opartą na równości, solidarności i wolności.

Jesteśmy Leubuzzi.
Jesteśmy Lubuszankami i Lubuszanami.

Adam Bremeński w drugiej połowie XI wieku nazwał lud zamieszkujący nasze ziemie Leubuzzi. Czy nasi przodkowie naprawdę nimi byli? Spór historyków trwa, my tymczasem mamy do zbudowania lepszą przyszłość - na tej samej ziemi.

Połączyła nas wspólna troska o region, o prawa człowieka, o ład przestrzenny i przyrodę. Są to fundamenty, na których opieramy swoją działalność.